thproj1-2.jpg

 

 Thulin Projektledning AB

 
comm_1_search_icon
   
TT.jpg

Entreprenadbesiktning

Thulin Projektledning AB utför entrepenadbesiktningar i enlighet med standardavtalen

AB 04, ABT 06 resp ABS 09.

Vi upphandlar och samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden. 

Tomas Thulin, Jan Eriksson, Jonas Granberg, JEsper Andersson och Jan-Erik Buckard är av SP certifierad besiktningsmän och medlemmar i SBRs entrepenadbesiktningsgrupp.

 

Tomas Thulin är ordförande i styrelsen för SBRs entreprenadbesiktningsgrupp, i vilket uppdrag omfattas att medverka i att ge gruppens medlemmar fortutbildning inom entreprenadbesiktningar, upprätta mallar och hjälpmedel samt utge informationsblad.

 

Vid besiktning använder vi bärbar dator som hjälpmedel, vilket innebär att utlåtanden kan skrivas ut omgående, efter det att besiktningen har genomförts. Entreprenören får utlåtandet i handen och arbetet med avhjälpande av fel kan påbörjas omgående.

 

I flertal projekt tillämpar vi fortlöpande besiktning, vilket innebär att vi följer projektet med besiktningar i tidiga skeden under produktionen. Ett projektet med tidig upphandling av besiktningsgruppen och genomförande av fortlöpande besiktningar, är ett led i kvalitetssäkring av projektet.

 

logliten-2.png 

Thulin Projektledning AB | www.thulin.biz | senast uppdaterad: aug 2017